Kiirus

Õppetunni kava ?

47Aeg48Kiirus (Füüsika 8.klass)49Kiiruse arvutused

Peatükk: Mehaanika

Eesmärk: Teada kiirusega seotud mõisteid ja osata arvutada keha kiirust.

Mõisted: kiirus, teepikkus, aeg, keskmine kiirus, hetkkiirus, vektor

Tunni sisu

 1. Kiiruse valem v=\frac{s}{t}
 2. Tähised ja ühikud
 3. Kiirus: Hetkkiirus ja keskmine kiirus, vektorsuurus.
 4. Kiiruse ühik ja selle teisendamine: km/h -> m/s
 5. Kiiruse graafikud
 6. Kiiruse vektorite liitmine

Ülesanded

 1. Ülesannete lahendamise alused.
  • Kirjutada välja toodud suurused, otsitav suurus, valem jne.
  • Ühikute teisendamine
  • Arvutuste tegemine
  • Vastuse kirjutamine
 2. Näidisülesannete lahendamine

Kirjandus

Välja otsitud andmebaasist "http://www.tahvel.ee/Kiirus"